Lốc lịch gỗ

Lốc lịch gỗ chất liệu 100% là gỗ tự nhiên. mẫu mã đẹp, độc.